നീലജലാശയത്തിൽ ഹംസങ്ങൾനീരാടും

സിനിമ: അംഗീകാരംരചന: ബിച്ചു തിരുമലസംഗീതം: എ.ടി.ഉമ്മര്‍ആലാപനം:കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌നീലജലാശയത്തിൽ ഹംസങ്ങൾനീരാടും പൂങ്കുളത്തിൽ..നീർപ്പോളകളുടെ ലാളനമേറ്റൊരു നീലത്താമര വിരിഞ്ഞു...നീലജലാശയത്തിൽ....ഹൃദയം പൂമ്പൊയ്കയായി.. ഹംസങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി....ആയിരമായിരം അഭിലാഷങ്ങൾ...

എനിക്കു പാടാനൊരു പാട്ടിലുണ്ടൊരു പെണ്ണ്

സിനിമ: ഇവര്‍ വിവാഹിതരായാല്‍രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിസംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രന്‍ആലാപനം: സൈനോജ്‌ഏഹേഹേ ഏഹെഹേ ഹേഎനിക്കു പാടാനൊരു പാട്ടിലുണ്ടൊരു പെണ്ണ്എനിക്കു കൂട്ടായൊരു കൂട്ടിനുണ്ടൊരു പെണ്ണ് കിളിപ്പെണ്ണ്

ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം

സിനിമ: എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെരചന: കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിസംഗീതം: ജെറി അമല്‍ദേവ്ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌മും...ലയം സാന്ദ്രലയം..ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയംദിവ്യ വിഭാത സോപാന രാഗലയംധ്യാനമുണർത്തും മൃദുപല്ലവിയിൽകാവ്യമരാള ഗമനലയം

കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് നാണിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന

സിനിമ: കദീജരചന: യൂസഫലി കേച്ചേരിസംഗീതം: എം.എസ്.ബാബുരാജ്ആലാപനം: ബി.വസന്തകസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് നാണിച്ചു നില്‍ക്കുന്നപതിനാലാം രാവിലെ പൂനിലാവേകണ്ണാടിക്കവിളത്തു നീലവര്‍ണ്ണമെന്താണ്കാമുകന്‍ നുള്ളിയോ വെണ്ണിലാവേകാമുകന്‍ നുള്ളിയോ വെണ്ണിലാവേ

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ

സിനിമ: കദീജരചന: യൂസഫലി കേച്ചേരിസംഗീതം: എം.എസ്.ബാബുരാജ്ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെപ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പുംസൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ(സുറുമ... )ജാലകത്തിരശ്ശീല നീക്കിജാലമെറിയുവതെന്തിനോ തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ...

വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ

സിനിമ: നരന്‍രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിസംഗീതം: ദീപക് ദേവ്ആലാപനം: എം.ജി.ശ്രീകുമാര്‍വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാവേലായുധാ ഹരോ ഹരാശൂരംപടയുടെ ചെമ്പടകൊട്ടി കോലംതുള്ളും...

തുമ്പിക്കിന്നാരം കേട്ടില്ലല്ലോ

സിനിമ: നരന്‍രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിസംഗീതം: ദീപക് ദേവ്ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്, ഗായത്രിതുമ്പിക്കിന്നാരം കേട്ടില്ലല്ലോതുമ്പപ്പൂക്കാലം ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ

അരികിലില്ലെങ്കിലും…

സിനിമ: നോവല്‍രചന: ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയന്‍സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്അരികിലില്ലെങ്കിലും...അരികിലില്ലെങ്കിലും അറിയുന്നു ഞാന്‍.. നിന്റെകരലാളനത്തിന്റെ മധുരസ്പര്‍ശം..അകലയാണെങ്കിലും കേള്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍.. നിന്റെദിവ്യാനുരാഗത്തിന്‍ ഹൃദയസ്പന്ദംഇനിയെന്നും.. ഇനിയെന്നുമെന്നും നിന്‍കരലാളനത്തിന്റെ മധുര...

രാക്കിളിതൻ വഴി മറയും

സിനിമ: പെരുമഴക്കാലംരചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രന്‍ആലാപനം: എം.ജയചന്ദ്രന്‍ഏ...ഏ...ബരസ്‌ ബരസ്‌ ബധ്‌രാആശാ കി ബൂന്ദേം ബന്‌കെ ബരസ്‌രാക്കിളിതൻ വഴി മറയുംനോവിൻ...

പാലപ്പൂവിതളിൽ വെണ്ണിലാപ്പുഴയിൽ

സിനിമ: തിരക്കഥരചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്സംഗീതം: ശരത്ആലാപനം: ശ്വേത മോഹന്‍, കെ.കെ.നിഷാദ്‌പാലപ്പൂവിതളിൽ വെണ്ണിലാപ്പുഴയിൽലാസ്യമാർന്നണയും സുരഭീരാത്രിഅനുരാഗികളാം തരുശാഖകളിൽ;ശ്രുതി പോൽ പൊഴിയും ഇളമഞ്ഞലയിൽകാതിൽ നിൻ സ്വരം (പാലപ്പൂവിതളിൽ..) മകരമഞ്ഞു പെയ്തുതരളമാം...

Kavimozhi Magazine..

1,582FansLike

Recent Posts

kavimozhi social..

7,401FansLike