ആന്റൊക്‌ളീസ്

സി.ആര്‍.സുകുമാരന്‍ നായര്‍ റോമില്‍, ഒരുകാലത്ത് ആന്റൊക്ലീസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു അടിമയുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ വിലക്കുവാങ്ങിയിരുന്ന യജമാനന്‍ അവനോട് വളരെ...

ഹനുമാന്‍ ആത്മസമര്‍പ്പണം നടത്തുന്ന രാമഭക്തന്‍

0
സി.ആര്‍.സുകുമാരന്‍ നായര്‍ രാമനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ ഭുവനപതി, പുരന്ദര പൂജിതന്‍, പുണ്യപുരുഷന്‍, പുരുഷോത്തമന്‍, പരന്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി പ്രഹര്‍ഷപ്രവാഹം എപ്പോഴും...

Kavimozhi Magazine..

1,582FansLike

Recent Posts

kavimozhi social..

7,401FansLike