നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ

ചലച്ചിത്രം: നദിരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌ നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേനിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടേനന്മനിറഞ്ഞ നിൻ സ്‌നേഹവാത്സല്യങ്ങൾഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ(നിത്യ വിശുദ്ധയാം)

തപ്പു കൊട്ടാമ്പുറം തകിലുകൊട്ടാമ്പുറം

ചലച്ചിത്രം: നദിരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: പി.സുശീല, കോറസ് കുഞ്ഞിനെ വേണോ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാനാരുണ്ട് തപ്പു കൊട്ടാമ്പുറം...

പുഴകൾ – മലകൾ – പൂവനങ്ങൾ

ചലച്ചിത്രം: നദിരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് പുഴകൾ - മലകൾ - പൂവനങ്ങൾഭൂമിക്ക് കിട്ടിയ സ്ത്രീധനങ്ങൾസന്ധ്യകൾ മന്ദാരച്ചാമരം വീശുന്നചന്ദനശീതള മണപ്പുറങ്ങൾ(പുഴകൾ...)

കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും

ചലച്ചിത്രം: നദിരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ്‌ കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരുംകമലദളം കവിളിൽ വിടരുംഅനുരാഗവതീ നിൻ ചൊടികളിൽനിന്നാലിപ്പഴം പൊഴിയും(കായാമ്പൂ..) പൊന്നരഞ്ഞാണം ഭൂമിക്കു...

എന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ താമരപ്പൊയ്കയിൽ

0
ചലച്ചിത്രം: അച്ചാണിരചന: പി. ഭാസ്‌കരന്‍സംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ താമരപ്പൊയ്കയിൽവന്നിറങ്ങിയ രൂപവതീ..നീല താമര മിഴികൾ തുറന്നുനിന്നെ നോക്കിനിന്നു ചൈത്രംനിന്റെ നീരാട്ടു കണ്ടുനിന്നു..എന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ താമരപ്പൊയ്കയിൽവന്നിറങ്ങിയ...

തരളിത രാവിൽ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം

0
ചലച്ചിത്രം: സൂര്യമാനസംരചന: കൈതപ്രംസംഗീതം: കീരവാണിആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് തരളിത രാവിൽ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസംവഴിയറിയാതെ വിതുമ്പിയോ മേഘനൊമ്പരംഏതു വിമൂക തലങ്ങളിൽ ജീവിതനൌകയിതേറുമോദൂരെ ദൂരെയായെൻ തീരമില്ലയോ(തരളിത രാവിൽ)

പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു

0
ചലച്ചിത്രം: തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നുരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നുപവിഴമുന്തിരി പൂത്തു വിടർന്നുനീലോൽപലമിഴി നീലോൽപലമിഴിനീമാത്രമെന്തിനുറങ്ങി മൂടൽ മഞ്ഞ് മുലക്കച്ചകെട്ടിയമുത്തണിക്കുന്നിൻ...

പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു 

0
ചലച്ചിത്രം: തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നുരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവസ്ത്രീയാക്കും കാടായ കാടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഞാനൊരു കതിര്‍മണ്ഡപമാക്കും (പ്രേമിച്ചു... ) 

പൂവും പ്രസാദവും ഇളനീർക്കുടവുമായ്

0
ചലച്ചിത്രം: തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നുരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: പി.ജയചന്ദ്രന്‍ ഓ... ഓ...  പൂവും പ്രസാദവും ഇളനീർക്കുടവുമായ്കാവിൽ തൊഴുതു വരുന്നവളേതാമരവളയ കൈവിരലാലൊരുകൂവളത്തിലയെന്നെ ചൂടിക്കൂ 

പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു

0
ചലച്ചിത്രം: തോക്കുകള്‍ കഥ പറയുന്നുരചന: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ്മസംഗീതം: ജി.ദേവരാജന്‍ആലാപനം: കെ.ജെ.യേശുദാസ് പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നുപവിഴമുന്തിരി പൂത്തു വിടർന്നുനീലോൽപലമിഴി നീലോൽപലമിഴിനീമാത്രമെന്തിനുറങ്ങി മൂടൽ മഞ്ഞ് മുലക്കച്ചകെട്ടിയമുത്തണിക്കുന്നിൻ...

Kavimozhi Magazine..

1,582FansLike

Recent Posts

kavimozhi social..

7,401FansLike