കിറ്റ്സില്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്/ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

113
0

തിരു – കേരള സര്ക്കാര്‍ ടൂറിസം വകുപ്പിന്നു കീഴിലുള്ള കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആന്ഡ് ട്രാവല്‍ സ്റ്സ്റ്റഡീസ് (കിറ്റ്സ്) തിരുവനന്തപുരം,കൊല്ലം ടീ കെ എം,കോഴിക്കോട് ഫറൂക് കോളേജ് എന്നിവിടങള്ളില്‍ ഈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന എയര്‍പോര്‍ട്ട്/ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക പ്ലസ് ടൂ/ഡിഗ്രീ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിനിമം 50% മാർക്കാണ് പ്രവേശന യോഗ്യത .അപേക്ഷകള്‍ www.kittsedu.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9567869722 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പേക്ഷകള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്റ്റൊബര്‍ 15