സ്നേഹത്തിന്റെയും ചിരിയുടെയും തമ്പുരാന് വിട; ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത ഓര്‍മ്മയായി

273
0