സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് അഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

7
0

ഐ. എസ്. ആർ. ഒ  മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ: ജി. മാധവൻ നായർ നവംബർ 19ന് പൗർണമികാവിൽ വച്ച് 

തിരുവനന്തപുരം:  അക്ഷര ദേവതമാരുടെയും വിദ്യാ-  ശക്തി ദേവതകളുടെയും തിരുമുമ്പിൽ പുസ്തക പ്രകാശനവും സമർപ്പണവും നടത്തുവാനായി  ഐ.എസ്.ആർ.ഒ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ: ജി മാധവൻ നായർ നവംബർ 19 വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ 11 മണിക്ക് പൗർണ്ണമിക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നു 

ഗവേഷകനായ കെ.എസ്  മനോജ് രചിച്ച  ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആട്ടോ മേഷൻ വിത്ത് സ്കാഡ –  സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി –  പവർ സിസ്റ്റം – ആട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങി അഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ജി മാധവൻ നായർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്

ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക്  അറിയുവാനും,  ആധുനിക സാങ്കേതിക മേഖലയെ  കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും രാജ്യത്തിൻറെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ  കെട്ടുറപ്പ്  നിലനിർത്തുവാനും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും 

ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് 

നവംബർ 19 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 5 മണി മുതൽ ഭക്ജനങ്ങൾക്ക് പൗർണമി കാവിൽ ദർശനം നടത്തുവാനും വഴിപാടുകൾ നടത്തുവാനും ഉള്ള  സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര അധികൃതർ അറിയിച്ചു.