സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

107
0

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി. ഇക്കാര്യത്തിലെ കേന്ദ്ര നിർദേശം സ്വീകാര്യമല്ല. വൈദ്യുതി സബ്സിഡി അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണമെന്ന നിർദേശവും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അതിരിപ്പിള്ളി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ആലോചനയില്ലെന്നും വിവാദം ഇല്ലാത്ത പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും കൃഷ്ണൻ കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.