ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പഠിതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി സ്കോളർഷിപ്പ്

16
0

സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ തുല്യതാ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം പൂർത്തിയായതായി ഡയറക്ടർ ഡോ.പി.എസ്. ശ്രീകല അറിയിച്ചു. 2020-21 വർഷത്തെ നാലാംതരം, ഏഴാംതരം, പത്താംതരം, ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതാകോഴ്‌സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന 100 ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്കാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചത്. കൊവിഡ് മഹാമാരി മൂലം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനായാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയത്.

നാലാംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 1000 രൂപ വീതം നാല് മാസവും ഏഴാംതരത്തിന് 1000 രൂപ വീതം എട്ട് മാസവും പത്താംതരത്തിന് 1000 രൂപ വീതം പത്ത് മാസവും ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിതാക്കൾക്ക് 1250 രൂപ വീതം പത്ത് മാസവും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. 2018 മുതലാണ് ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കിവരുന്നത്. മുന്‍പ് രണ്ട് ബച്ചുകളിലായി 158 ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ട്രാന്‍സ്ജൻഡർ വിഭാഗത്തിനു പ്രത്യേക തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും ഇതിനായി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച സമന്വയ പദ്ധതിയിലെ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നതിന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള തുക ഓരോ വര്‍ഷവും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ജൻഡർ പഠിതാക്കൾക്ക് പഠനത്തിൽ സജീവമാകാൻ അവസരമുണ്ടായി.ഇതിനോടകം 39 പേർ പത്താംതരം തുല്യതകോഴ്സും 18 പേർ ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതാ കോഴ്സും വിജയിച്ചു. ഇത്തവണ 37 പേർ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയെഴുതി. 8 ട്രാൻസ്ജൻഡർ പഠിതാക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന പത്താം തരം തുല്യതാ പരീക്ഷയെഴുതുമെന്നും ഡയറക്ടർ ഡോ. പി. എസ്. ശ്രീകല അറിയിച്ചു.