വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പരീക്ഷാ ഫീസ് നവംബർ 15 വരെ

16
0

കേരളാ ഗവണ്മെന്റ് ടെക്‌നിക്കൽ എക്‌സാമിനേഷൻ (കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്) കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പരിക്ഷാകമ്മീഷണർക്കു അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതും, മഴക്കെടുതിമൂലം ഇതുവരെ ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പരിക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ നവംബർ 15 (തിങ്കളാഴ്ച) വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിവരെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാം