നീലഗിരി ജില്ലയിൽ നവംബർ 16 വരെ മണ്ണിടിച്ചിൽ മുന്നറിയിപ്പ്.

138
0

നവംബർ 16 വരെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

നവംബർ 12 മുതൽ 16 വരെ 5 ദിവസം നീലഗിരിയിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും; മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

നീലഗിരി ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.